Israels araméer erkända som nationell minoritet i historiskt beslut!

Inrikesminister Gideon Saar undertecknade på tisdagen ett beslut som innebär att Israels araméer nu officiellt kan definiera sig som en erkänd nationell och historisk minoritet i Israel  – inklusive i officiell befolkningsstatistik.

Inrikesministern betecknade beslutet som något självklart och företrädare för den arameiska gruppen i Israel underströk beslutets särskilda vikt för deras folk, vilket nu står inför hotet om folkmord i sina historiska ursprungsländer i Irak och Syrien.

Beslutet understryker ytterligare det nära förhållandet mellan de arameiska och judiska folken, som går tillbaka över årtusenden till den kända historiens gryning i Mellanöstern.

Stora delar av Talmud är skrivna på arameiska – också Kristi talspråk –  liksom betydande delar av de kabbalistiska texterna. Till centrala judiska texter författade på arameiska hör den mycket viktiga bönen för de döda, Kaddish, liksom äktenskapskontraktet (ketubah) och skilsmässokontraktet (get). ”En vandrande araméer var min fader” står det i den judiska påsk-liturgin och enligt Bibeln och den judiska traditionen hade patriarkerna nära arameiska släktförbindelser genom Abraham, som ju kom från Ur i Kaldéen.

Både israeliska och arameiska företrädare har understrukit beslutets särskilda vikt mot bakgrund av de svåra etniska och religiösa förföljelser av folkmordskaraktär som Mellanösterns kristna och andra minoriteter nu utsätts för och där Israel är en unik fristad för regionens urgamla kristna samfund.

 

Länkar – Israeli Christians Officially Recognized as Arameans, not Arabs

Israel Recognizes Aramean Minority in Israel as Seperate nationality

Standing up for Middle East Christians

Who will stand up for the Christians?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*