Israels befolkning är nu över 9 miljoner

Israels befolkning har ökat med 2 procent sedan förra året. Befolkningen förväntas nå 15.2 miljoner år 2048. 

Enligt statistik från Israels statistiska centralbyrå kommer landet nå 9 021 000 invånare på självständighetsdagen den 9 maj.

74.2 procent av befolkningen, 6 697 00, är judisk och 20.9 procent, 1 890 000, är arabisk. Därtill bor 430 000 personer av icke-arabisk kristen bakgrund eller annan tillhörighet. 75 procent av judar i Israel är födda i landet.

Sedan förra året har Israels befolkning växt med 2 procent – 177 000 personer. Under denna period föddes 188 000 barn, 47 000 personer dog och 31 000 personer invandrade.

Sedan staten Israels grundande 1948 har 3.2 miljoner människor flyttat till Israel. Av dess anlände 43 procent efter 1990. 1948 bodde endast 806 000 personer i Israel. Då fanns det 11.4 miljoner judar i världen och 6 procent bodde i Israel. Nu bor 45 procent av världens alla judar i Israel.

Läs mer på Times of Israel

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*