Israels befolkning beräknas till 8,3 miljoner 2015

Källa: CBS Israel.

  • 6,218 miljoner (74.9%) av befolkningen i Israel är judar, 1,719 miljoner (20.7%) är araber och övriga, (icke-araber, kristna, Bahai osv) uppgår till 359.000 (4.3%). När Staten Israel grundades fanns 806.000 invånare och den första och andra miljonen nåddes 1949 respektive år 1958.
  • Befolkningen växte med 162.000 personer, 2.0% under 2014.
  • Av världens 14,2 miljoner judar, bor 43% i Israel.
  • Israel välkomnade under 2014, 23.000 nya immigranter. De flesta immigranter kom från Ryssland, Frankrike , USA och Ukraina.
  • Israel anses ha en ung befolkning i förhållande till andra länder i väst även om den genomsnittliga åldern ökat något. 28% av befolkningen är mellan 0-14 år medan endast 10,3% är äldre än 65 år. Genomsnittet i OECD är 18,5% (0-14) och 15% (65+).
  • Under 2013 föddes 176.230 barn; 90.646 pojkar och 85.584 flickor.
  • 140.591 israeler gifte sig och 32.457 israeler skiljde sig. Fr o m 2014 har Israel det högsta födelsetalet i i-länderna med ett genomsnitt på 3 barn per kvinna.
  • Medellivslängden 2013 var 80,3 år för män och 83,9 år för kvinnor. Detta kan jämföras med Sverige där medellivslängden för män nyligen steg över 80-årsstrecket till 80,1 och för kvinnor 83,7.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*