Israels export ökar, importen minskar

Tel Aviv hotel area

Franz T Cohn från Svensk-Israelisk Handel rapporterar att Israels export ökar samtidigt som importen minskar. Under första halvåret 2013 exporterade Israel varor till ett värde av 34,15 miljarder dollar (ca 222 mdr SEK) vilket är en ökning med 4,3 % jämfört med första halvåret 2012. Importen under samma tid var 35,3 mdr dollar, en minskning med 7 %. Skillnaden mellan export och import täcks vanligtvis av licens- och royaltyintäkter hos Israels IT-industri mm samt ett investeringsnetto, varför Israels handelsbalans kan betecknas som tillfredställande.

Exporten till Sverige anges i den israeliska statistiken till motsvarande 86,5 MUSD – en ökning med ca 1 %. Därtill måste räknas en okänd summa för export via tredje land, exempelvis blommor via Holland. Importen från Sverige uppgick till 288 MUSD, en minskning med 15 %. Det finns sedan länge en betydande obalans i handelsutbytet.

Läs mer: Från den ljusa sidan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*