Israels framgångar inom AgTech kan förhindra framtida matkriser

En snabbt växande befolkning i kombination med en överhängande klimatkris håller på att driva planetens gränser bortom sin maximala kapacitet. En av de mest påverkade sektorerna vid dessa dramatiska förändringar är jordbruket.

Matbrist kommer sannolikt att bli värre som fenomen när ökenspridning och naturkatastrofer intensifieras. Detta var huvudämnet vid en konferens hos School of Sustainability vid IDC Herzliya i Israel under temat ”How to feed 9 billion in an era of climate change ?”

Israel ligger i en region som påverkas starkt av klimatförändringar och fungerar därför som en slags forskningsinkubator för att undersöka effekterna av förändrade väderförhållanden på jordbruket.

Fortsätt läsningen på NoCamels.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*