Israels hjälp i Sydsudan mottogs med dans och sång

Lokalbefolkningen i Jouba, Sydsudan, dansade och sjöng när en israelisk humanitär delegation levererade 20 ton livsmedel till flyktingar som drabbasts av inbördeskriget som plågar landet.

En delegation från Israels utrikesdepartement med ambassadören i Sydsudan, Hanan Godar, i spetsen delade ut 20 ton livsmedel till flyktingar som drabbats av inbördeskriget som plågar landet. I den avlägsna staden Jebel Dinka, utanför Jouba, hälsade 50 bybor den israeliska delegationen med sång och dans.

Sydsudan har  de senaste åren lidit av en allvarlig humanitär kris orsakad av en kombination av allvarligt våld och klimatförändringar i regionen. Landet anses nu vara ett av världens värsta katastrofområden. Två miljoner medborgare definieras som flyktingar, där 1 miljon är internt fördrivna och 1 miljon är flyktingar i grannländer.

Läs mer på Ynet News.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*