Israels överrabbiner kallar på religiösa ledare att arbeta mot våldet

Israels överrabbiner kallar på religiösa ledare att arbeta mot våldet och att fördöma användningen av heliga platser för upplopp.

Överrabbinerna David Lau och Yitzhak Yosef uppmanade i fredags muslimska ledare och ledare för andra trossamfund i Israel till att arbeta tillsammans för att omedelbart stoppa våldet i Jerusalem och för att förhindra vidare brott mot den allmänna ordningen i de heliga platserna som är avsedda för bön.

Överrabbinerna menar att det är de religiösa ledarnas ansvar att skapa en miljö som ska förebygga konflikter på de heliga platserna.

”Vi förväntar oss att våra vänner och våra partner i rådet av religiösa ledare i Israel, ska fördöma alla som vanhelgar de heliga platserna och som har med sig vapen. Israel tillåter religionsfrihet för alla trosinriktningar och respekterar deras ledare. De heliga platserna är avsedda enbart för bön. Nu, i början av det judiska året, ber vi för ett år av fred och samlevnad för alla i världen. Må det bli ett år av tolerans och lugn och må profeten Jesajas ord förverkligas: ” Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig” (Jes 2:3-4). ”sade överrabbinerna.

 

 

Bild: The Chief Rabbinate of Israel

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*