Israels svar på irländsk lagstiftning

”Det absurda i den irländska senatens förslag är att det kommer att skada försörjningen för många palestinier som arbetar i de israeliska industriområden som drabbats av bojkotten.”
Svaret har kommunicerats av israeliska utrikesdepartementets talesperson:
The Irish Senate has given its support to a populist, dangerous and extremist anti – Israel boycott initiative that hurts the chances of dialogue between Israel and the Palestinians; it will have a negative impact on the diplomatic process in the Middle East.

The absurd in the Irish Senate’s initiative is that it will harm the livelihoods of many Palestinians who work in the Israeli industrial zones affected by the boycott.

Israel will consider its response in accordance with developments regarding this legislation.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*