Jom Kippur – försoningsdagen

Jom Kippur – försoningsdagen

Tio dagar efter Rosh Hashana, det judiska nyåret, firas Jom Kippur, försoningsdagen – den största helgdagen inom judendomen.

Under Jom Kippur stänger allting ned i Israel – gatorna är tomma och på TV och radio sänds inga program. Jom Kippur tillbringas i synagogan under fasta och böner. Under slutgudstjänsten blåser man i ett horn, kallat shofar, för att väcka själen till bot och bättring.

Under Jom Kippur tänker man tillbaka på året som gått, vad man kan ha gjort för fel och misstag och lovar att försöka bli en bättre människa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*