Judiska utvandringen från Jemen nu avslutad efter 58 år

30 november – I dag hedrar vi de judiska flyktingarna som fördrevs från sina hem i arabländerna och Irak under 1900-talet. Den 23 juni 2014 antog Knesset (Israels parlament) en lag att den 30 november ska vara en årlig nationell åminnelsedag för detta.

Den 20 mars 2016 kom den sista gruppen med flyktingar från Jemen till Israel. Under de senaste åren har cirka 200 jemenitiska judar kunnat räddas från Jemen där ett inbördeskrig hägrar och attackerna mot den judiska församlingen ökat.

Premiärminister Netanyahu tillsammans med nyanlända flyktingarna från Jemen studerar den antika Torarullen

Premiärminister Netanyahu tillsammans med nyanlända flyktingarna från Jemen studerar den antika Torarullen

Operation ”Flygande mattan” startades i juni 1949 och pågick till september 1950. Detta var uppstarten till räddandet av de judiska flyktingarna från Jemen. Flyktingarna som kom i mars 2016 tog med sig en antik Torarulle från sin församling och med denna kommer den jementiska församlingen kunna fortsätta sin existens i Israel. Mer än 51 000 jemenitiska judar har flytt till Israel sedan 1948. Cirka 50 000 kom i samband med operation ”Flygande mattan”. Kvar i Jemen finns i dag ett 50-tal judar som har valt att stanna kvar. Jewish Agency kommer fortsätta att evakuera de som vill komma till Israel.

Läs mer här 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*