Kan maneter städa upp plast från våra hav?

Strandbesökare drabbas ofta av två otyg under sommaren – maneter och skräp.

Maneterna simmar ofta i våra vatten från och med juli ochderas gelatinlika kroppar kan ses längst kusterna i upp emot två månader därefter.

Plastresterna däremot är en permanent syn. I Israel utgör plast uppemot 92 procent av allt skräp som finns i vattnet. Globalt ligger den siffran på 72 procent.

Israeliska och internationella forskare arbetar nu tillsammans för att komma på innovativa lösningar för att minska andelen plast i våra vatten. Bland annat tittar man på hur man kan minska andelen mikroplaster med hjälp av maneter.

Fortsätt läsa på NoCamels.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*