Kan utsläpp förvandlas till naturgas? En israelisk startup strävar efter just detta

Kan utsläpp förvandlas till naturgas? En israelisk startup strävar efter just detta

Israel har ökat sina klimatåtaganden markant de senaste åren. I mitten av april i år tillkännagav Israels miljöskyddsminister Gila Gamliel en ny miljölag som strävar efter en minskning av växthusgasutsläpp med minst 27 procent fram till 2030 och minst 85 procent fram till 2050 (jämfört med 2015 års utsläppsnivåer). Enligt lagförslaget prioriteras bland annat industriell energibesparing, elektrifierade transporter och större återvinning av avfall.

Det är ett ambitiöst mål och otaliga israeliska företag arbetar idag med nya lösningar för att nå detta mål. Ett av dessa är Shahar Solutions, en startup som utvecklar en prototyp som, enligt grundarna, ska kunna fånga upp 100 procent av koldioxidutsläppen från förbränningsmotorer innan de omvandlas till syntetisk naturgas.

Läs mer om Shahar Solutions på NoCamels

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*