Kärnvapenavtalet med Iran – varför det är dåligt och hur det kan göras bättre

Angående det avtal som förhandlats fram i Lausanne är det den israeliska regeringens uppfattning att detta banar väg för Irans slutmål att framställa en atombomb.

  • Avtalet innebär att Iran behåller en formidabel nukleär infrastruktur. En sådan avancerad infrastruktur är inte nödvändig för fredlig energiproduktion.
  • Avtalet innebär att restriktioner kopplade till Irans kärnenergiprogram lyfts oberoende av Irans fortsatta aggression i regionen samt dess hot om att utplåna Israel.
  • Genom att lätta på sanktionerna för tidigt innebär avtalet att de främsta incitamenten för att få Iran att samarbeta med det internationella samfundet försvinner. Lättade sanktioner kommer även förse den islamiska republiken med tiotals miljoner dollar som kommer att användas till att finansiera dess aggression och terrorism.
  • Avtalets framgång beror helt och hållet på underrättelse och inspektioner. Inget av dessa två verktyg är tillförlitliga, vilket tidigare erfarenhet vad gäller Iran och Nordkorea har bevisat.

Avtalet gör saker värre

Genom att legitimera Irans ställning som ett land som står på tröskeln till att bli en kärnvapenmakt kan avtalet innebära startskottet för en kärnvapenkapprustning i Mellanöstern. Avtalet som alltså är tänkt att förhindra kärnvapenutveckling i ett land kan alltså uppmuntra till spridning av kärnvapen i andra länder.

 

Avtalet

  • Kräver inte att Iran stänger en enda kärnenergianläggning.
  • Kräver inte att Iran förstör en enda centrifug.
  • Gör så att Iran kan fortsätta med forskning och utveckling av avancerade centrifuger.
  • Lämnar Irans program för långdistansraketer helt orört.
  • Tillåter inte inspektioner var som helst eller när som helst – Iran har vid upprepade tillfällen dolt sina kärnkraftsanläggningar från det internationella samfundet vilket vi bland annat sett i samband med de underjordiska anrikningsanläggningarna vid Natanz och Fordow.

the-nuclear-deal-with-iran-unanswered-questions-1-638
Irans aggression i Mellanöstern

Avtalet lättar på sanktionerna mot Iran för tidigt och kommer leda till pengaflöde i mångmiljardsklassen för landet. Dessa pengar kommer inte att användas till skolor eller sjukhus utan snarare till att utvidga Irans världsomspännande terrorism, dess regionala kampanj i Irak, Syrien, Jemen och Libanon samt den terrorism de finansierar vid Israels gränser.

Till och med under förhandlingarna mellan Iran och världsmakterna har Iran fortsatt sina aggressiva militära operationer i Mellanöstern.

deal3

Alternativet till detta dåliga avtal är inte krig utan ett bättre avtal

Inget annat land i världen har större anledning att vilja framarbeta en fredlig lösning vad gäller Irans kärnenergiprogram än Israel.

Alternativet till detta dåliga avtal är ett bättre avtal som kräver att Iran begränsar sin nukleära infrastruktur och att man kopplar lättade sanktioner med att Iran upphör med sin regionala aggression och sina hot att utplåna Israel.

Det är fortfarande möjligt att få till ett bättre avtal genom att sätta press på Iran.

För mer information och vidare läsning se artiklar, intervjuer och filmer här.

DealC


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*