Karolinska universitetssjukhuset använder ny israelisk maskin

Karolinska kommer att använda Brainsways system för att behandla depression.

Israeliska Brainsway har utvecklat ett system kallat Deep TMS (Transcranial Magnetic Stimulation). Med systemet, som är en icke-invasiv maskin, kan man behandla neurologiska och psykiska sjukdomar.

Karolinska universitetssjukhuset kommer att använda den för att behandla depression, som ett alternativ till medicinsk behandling och elchockbehandling (ETC).

Karolinska är ett av Europas bästa sjukhus.

Läs mer här

Brainsway device goes operational in Sweden  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*