Knesset ska bli grönare

Knesset från luften. Foto: MFA

Knesset från luften. Foto: MFA

Den första januari startade ett nytt projekt som kommer att pågå under flera år med målet att göra Knesset grönare. Hållerbarhet kommer att vara ett nyckelord och Knesset ska bli det grönaste parlamentet i världen.

Det treåriga projektet ”Green Knesset”, som leds av generaldirektör Ronen Plott, har som mål att omvandla Knesset till en lagstiftande församling som styrs av begreppet hållbarhet – ett tvärvetenskapligt begrepp som står för helhet och inkluderar miljö, samhälle och ekonomi.

Många kommer att bidra till detta arbete: knessetledamöter, anställda, miljöorganisationer och naturligtvis alla israeler som har en rätt att uttrycka sin åsikt om hur Knesset sköts.

Projektet kommer att bestå av en rad olika aktiviteter, knessetledamöter och anställda skall utbildas i hållbarhet, forskningsprojekt skall inledas och resultaten publiceras och vardagen vid Knesset ska karaktäriseras av ett kontinuerligt och aktivt hållbarhetsarbete.

Tidigt under 2014 kommer Knesset sätta igång med projektets första fas som kommer att implementeras under 2014 och 2015. Denna kommer huvudsakligen bestå av 12 projekt som fokuserar på energi och vatten.

Detta kommer bland annat innebära:

–        Konstruktion av ett 4,500 kvadratmeter stort solenergifält som skall producera förnybar energi;

–        Man skall byta ut hundratals gamla glödlampor för att installera energisnåla LED-lampor

–        Nytt luftkonditioneringssystem med ett energicenter;

–        Automatisk nedstängning av alla datorer vid arbetsdagens slut;

–        Mätning av mängden vatten som används till bevattning och antagandet av en mer ekonomisk vattenkonsumtionsmodell;

–        Rening av luftkonditioneringsvatten för att använda det till bland annat bevattning.

7 miljoner NIS kommer investeras i projekten som skall implementeras under 2014-2015. Knesset har undersökt den ekonomiska bärkraften i alla projekt och kommit fram till slutsatsen att investeringarna kommer att betala sig själva inom fem år. Dessutom, energibesparingen kommer att sänka koldioxidutsläppen från Knesset och därmed reducera Knessets ekologiska fotavtryck. Tidiga besparingar uppskattas till 1 miljon NIS vilka kommer överföras till en ”grön fond” där pengarna öronmärks för att stödja kommande projekt.

När det treåriga projektet är avslutat skall Knesset vara det ”grönaste” parlamentet i världen.

Knesset med solpaneler på taket.

Knesset med solpaneler på taket.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*