Knesset visar upp det största solpanelfältet i världen

På söndag, den 29 mars, kommer man att avtäcka det största ”parlamentariska” solpanelfältet i världen. Totalt kommer Knesset att spara 1,5 miljoner NIS per år och sänka sin energiförbrukning med en tredjedel.

4 650 kvadratmeter solpanel har installerats på Knessets tak. Initiativet är det största, och viktigaste, i samband med ”Green Knesset”-projektet som lanserades för ett år sedan. Vi har tidigare skriver om det på bloggen – Knesset ska bli grönare.

Knessets talman Yuli Edelstein säger att: ”Green Knesset”-projektet är ett projekt som ska sprida visionen om hållbarhet. Jag är stolt att Knesset har blivit en modell för detta och att vi redan skrivit ett antal internationella samarbetsavtal med andra parlament”.

Under de senaste veckorna har man kunnat se gigantiska kranar som lyft upp de 1 500 panelerna på Knessets tak. Panelerna har gjorts specifikt för Knessets tak och täcker en yta av 4 650 kvadratmeter och ska kunna producera 450 kilowatt. Det har kostat Knesset 2,4 miljoner NIS och kommer att täcka 10% av Knessets energibehov. Tillsammans med andra åtgärder skall Knessets energianvändning minska med en tredjedel.

Enligt beräkningar ska enbart solpanelerna leda till en besparing på 300 000 NIS per år.

Knesset från luften. Foto: MFA

Knesset från luften. Foto: MFA

Minskat koldioxidavtryck

Förutom solpanelerna ska tusentals glödlampor bytas ut mot de mer energisnåla LED-lamporna, ett nytt kylsystem ska installeras vars värme kommer att användas till att värma vatten, automatisk avstängning av datorer i slutet av varje arbetsdag, undersöka Knessets vattenanvändning, använda kondensen från luftkonditionering till bevattning av växter osv. Förutom att det leder till minskade utgifter kommer det även leda till ett minskat koldioxidavtryck.

De årliga besparingarna kommer att användas till en ”grön fond” som skall finansiera nya gröna initiativ.

Alla Knessetanställda har fått genomgå en kurs om hållbarhet som fokuserade på miljöetik, miljölagar, vattenbesparing, energi, avfall och mycket annat. Man har bland annat frångått vatten i flaskor och kommer i framtiden endast att servera vatten i kannor. Enligt statistik har det tidigare levererats 60 000 vattenflaskor per år till Knesset. Man kommer även att skära ner på pappersanvändning.

Man skall nu även påbörja arbetet med att byta ut kylanläggningar vilket kommer att minska gasanvändningen med 50%. På ett av taken skall det även byggas en ekologisk forskningsenhet på 800 kvadratmeter kopplad till universitetet i Haifa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*