Kondoleansbok för Shimon Peres

Allmänheten kommer att ges möjlighet att lämna en sista hälsning enligt datum och tider ovan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*