Konflikten i Gaza 2014: Faktiska och rättsliga aspekter

Den 7 juli 2014 beordrade Israels regering den israeliska försvarsmakten att inleda en luftoperation mot Hamas och andra terroristorganisationer i Gaza. Den militära operationen, kallad ”Operation Protective Edge”, inleddes för att bemöta den allt intensivare raket- och granatelden från Gaza under juni och de första dagarna i juli, trots israeliska försök att trappa ner konflikten för att undvika ännu ett krig. Då Hamas avvisade flera initiativ om eldupphör samt fortsatte att infiltrera Israel genom tunnlar och från havet, beslutade Israels regering den 17 juli 2014 att sätta in markstyrkor. Styrkorna fick i uppdrag att identifiera och slå ut de attacktunnlar som användes av Hamas styrkor. Markstyrkorna drogs tillbaka den 5 augusti då de hade lokaliserat och förstört 32 tunnlar. Raket- och granatelden från Gaza upphörde dock inte och först den 26 augusti kom en ovillkorlig vapenvila på plats.

Följande länkar är officiella dokument angående de faktiska- och rättsliga aspekterna av 2014 års konflikt i Gaza. Dessa dokument ger information om följande ämnen: bakgrunden till den väpnade konflikt Hamas fört mot Israel under över ett decennium; omständigheterna som ledde fram till det israeliska beslutet att inleda Operation Protective Edge; vilka effekter Hamas attacker haft på den israeliska civilbefolkningen och Israels civila försvarsåtgärder; Hamas, och andra terroristgruppers, taktiker under konflikten samt deras brott mot internationell rätt; detaljerad faktisk- och rättslig information angående IDF:s åtgärder under konflikten, inklusive de åtgärder som togs före och under operationen för att säkerställa att Israel agerade i enlighet med internationell rätt; samt Israels undersökning och utredning av påstådda övertramp av israeliska styrkor.

Se även:
 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*