Kunde kung Salomo räkna ut Pi?

Lagom till internationella Pi-dagen har Haaretz skrivit en artikel om det irrationella talets judiska historia. 

Biblisk hebreiska hade emellertid inte ord för bråkdelar utöver en halv, en tredjedel och en fjärdel, men Pi finns likväl beräknat i Första kungaboken 7:23: ”Han gjorde vidare Havet i gjutgods. Det var cirkelrunt och mätte tio alnar från kant till kant; det var fem alnar högt och 30 alnar i omkrets.”

Läs mer om Pi:s judiska historia på Haaretz.

Foto: Vassil (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*