Kung Davids palats har hittats i Elahdalen

Delar av kung Davids palats och den bondgård som anlades på platsen under den bysantiska eran. Foto: Israeliska riksantikvarieämbetet

Två kungliga offentliga byggnader har efter utgrävningar funnits vid Khirbet Qeiyafa. Byggnadernas omfattning och struktur gör dem unika och man har hittills inte funnit något som kommer i närhet av de nya fynden från 900-talet f.Kr. En av byggnaderna har av forskare identifierats som kung Davids palats och den andra byggnaden är antagligen ett enormt kungligt förråd.

Fynd som gjorts i anslutning till platsen. Foto: Clara Amit, israeliska riksantikvarieämbetet

De två kungliga byggnaderna grävdes fram av forskare vid Hebreiska universitetet och israeliska riksantikvarieämbetet tidigare i år och kommer från tiden för Juda rike. De grävdes fram vid Khirbet Qeiyafa (Elah fort) vilket var en befäst stad i Juda under kung Davids tid och har identifierats som den bibliska staden Shaarayim. Den arkeologiska utgrävningen ligger ungefär 30 kilometer sydväst om Jerusalem nära kibbutzen Netiv Halamed Hei och förhoppningsvis kan området inom en snar framtid bli en ny nationalpark.

Enligt professor Yossi Garfinkel från Hebreiska universitetet och Saar Ganor från israeliska riksantikvarieämbetet kan en av byggnaderna identifieras som kung Davids palats och den andra byggnaden som ett förråd.

Den sju år långa utgrävningen är nu snart klar och enligt Garfinkel och Ganor är ”Khirbet Qeiyafa hittills det bästa exemplet på en befäst stad från kung Davids tid”. Den södra delen av palatset mäter ungefär 1000 kvadratmeter med en omgivande mur på cirka 30 meter. I omedelbar närhet till rummen har man även funnit rester av metalltillverkning, speciella krukor och fragment som antagligen har importerats från Egypten.
Khirbet Qeiyafa förstördes troligen i samband med de strider som utkämpades mot filistéerna

Läs mer: King David’s Palace was Uncovered in the Judean Shephelah

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*