Laga brustna hjärtan? Israeliska forskare har funnit molekylen som regenererar hjärtceller

Hjärtsjukdomar är fortfarande den ledande dödsorsaken runt om i världen, men de få tillgängliga behandlingarna som finns misslyckas ofta när hjärtvävnaden redan har tagit skada.

Däggdjur har faktiskt förmågan att regenerera hjärtat för en mycket kort period, i och med den första levnadsveckan. Därefter försvinner den förmågan. Forskare vid Weizmann Institute of Science har nu funnit den molekyl i nyfödda hjärtan som verkar kontrollera regenereringsseprocessen. När den injiceras i vuxna mushjärtan som skadats efter exempelvis hjärtattacker, så tycks denna molekyl, agrin, ”låsa upp” regenereringsprocessen och möjliggöra hjärtmuskleresättning.

Professor Eldad Tzahor, som ledde studien vid Weizmann-institutet, förklarar att läkningsprocessen efter en hjärtattack är lång och ineffektiv hos människor.

“Clearly this molecule sets a chain of events in motion” säger Tzahor. “We discovered that it attaches to a previously unstudied receptor on the heart muscle cells, and this binding takes the cells back to a slightly less mature state – closer to that of the embryo – and releases signals that may, among other things, initiate cell division.”

Experiment med möss som genetiskt konstruerats till att sakna agrin stöder vidare denna idé: i sin frånvaro kunde nyfödda möss inte ordentligt regenerera hjärtvävnad efter en skada. Eftersom möss inte kan leva utan agrins övriga funktioner var detta ett tekniskt utmanande experiment att utföra, tillägger Tzahor.

Läs mer om hjärtforskningen på NoCamels.

Foto: Pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*