Lars Adaktusson: Kontraproduktivt palestinabeslut i Europaparlamentet

Lars Adaktusson är Europaparlamentariker för Kristdemokraterna i EPP-gruppen.

Det här skrev han på sin webbsida igår, den 17:e december 2104:

Idag röstade Europaparlamentet om en gemensam resolution gällande ett ”principiellt erkännande av palestinsk självständighet”. Jag röstade emot resolutionen och stödde istället EPP:s resolutionsförslag som var betydligt mer balanserat än den gemensamma text som antogs av en majoritet av ledamöterna.

Anledningarna till att jag röstade emot den gemensamma resolutionen är flera.

För det första talar resolutionen om att ett erkännande skulle gå ”hand i hand med utvecklingen av fredssamtal”. Jag anser att ett erkännande kan bli aktuellt som ett resultat av fredsförhandlingar – inte innan en förhandlingslösning är klar. Man kan inte kommendera fram ett erkännande under en förhandling – det skall finnas med som ett ömsesidigt mål för förhandlingarna.

För det andra är tidpunkten felaktig då det råder instabilitet i området på flera plan: misslyckade fredsförhandlingar, terrordåd i Jerusalem, nyligen utlyst nyval i Israel, spänningar mellan Fatah och Hamas, nyligen utförda krigshandlingar mellan Hamas och Israel, för att nämna några. Risken är uppenbar att ett erkännande i nuläget skulle öka osäkerheten och instabiliteten och i Israel ses som ett ensidigt ställningstagande för den palestinska sidan. Istället för en återgång till förhandlingsbordet kan Europaparlamentets ställningstagande i själva verket bli ett hinder för fortsatt dialog och en fredlig lösning.

För det tredje är de folkrättsliga principerna för att erkänna en stat inte uppfyllda. Enligt folkrätten är de kriterier som urskiljer en stat ett eget territorium, en regering som utövar kontroll över befolkningen och en huvudsakligen permanent befolkning. Endast det sistnämnda kriteriet uppfylls i de palestinska områdena.

För det fjärde skulle ett erkännande av Palestina som stat föra EU ytterligare bort från nära relationer till Israel. När hela regionen befinner sig i kris med en snabbt växande extrem islamism, när Iran misstänks utveckla kärnvapen och kriget i Syrien har skördat närmare 400000 människoliv är det nödvändigt att världens demokratier tar sig an de utmaningar vi står inför tillsammans.

Istället för att undergräva relationerna med Israel borde EU söka närmare samarbete med Mellanösterns enda demokrati. Först då kan man få igång fredsförhandlingarna, nå en fredlig lösning och få till stånd två självständiga stater som kan leva sida vid sida i fred och säkerhet.

Avslutningsvis konstaterar jag att Europaparlamentets resolution är långt mer genomtänkt och diplomatisk än den svenska regeringens populistiska beslut om ett helt villkorslöst och omedelbart erkännande. Ingenstans i resolutionstexten uppmanas medlemsländerna att följa det svenska exemplet och i en av nyckelmeningarna kopplas ett erkännande till förhandlingar mellan parterna. Det är lång ifrån givet att ytterligare EU-länders regeringar kommer att ta intryck av den svenska vänsterregeringen och i närtid fatta beslut om ett erkännande.

Texten finns även på engelska här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*