LUF: ”Staten måste garantera den judiska gruppens säkerhet”

I dag tvingas de judiska församlingarna i Sverige lägga stora delar av sina medlemsintäkter på egen säkerhet. Pengar som egentligen ska gå till kulturella och religiösa aktiviteter. Det är statens uppgift att garantera den judiska gruppens säkerhet eller betala vad deras säkerhetsåtgärder kostar. Detta skriver Joar Forssell, förbundsordförande för Liberala ungdomsförbundet och vice ordförande i Stockholm stads råd för mänskliga rättigheter, i GöteborgsPosten.

För en liten religiös och kulturell minoritet med en allvarlig hotbild emot sig är kostnaderna för säkerhet höga, för staten vore samma kostnad försumbar. Det borde vara staten som tar det fulla ansvaret för den judiska gruppens säkerhet, oavsett tillfälle och oavsett lokal. Om inte det är möjligt borde staten kompensera den judiska gruppen för de säkerhetskostnader de själva tvingas stå för. Om inte staten kan garantera skydd borde åtminstone kommunerna i vilka den judiska gruppen har sina aktiviteter stå för säkerhetskostnaderna. Det viktiga är att fysisk säkerhet inte ska vara den enskilda gruppens ansvar.

Läs debattartikeln i sin helhet på GöteborgsPosten

Foto: Gumisza

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*