Mahmoud Abbas utser antisemitisk programledare till rektor för Al-Azharskolorna i Gaza

President Abbas: ”Al-Azharskolorna…förmedlar Islams rätta budskap”.

Den nya rektorn: ”Mänskligheten kommer aldrig kunna leva bekvämt så länge judar orsakar förödande korruption i hela landet”.

Det var i förra veckan som Palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas tog emot den tidigare programledaren från palestinsk TV Imad Hamato. Hamato ledde programmet ”Detta är vår religion” där han gjort sig känd för flera antisemitiska uttalanden. Anledningen till besöket var att Abbas får några månader sedan utsåg Hamato till rektor för Al-Azharinstituten.

Palestinian Media Watch har sammanställt några citat från programmet. Den 27 februari 2015 sa Hamato att:

  • Mänskligheten kommer aldrig kunna leva bekvämt så länge judar orsakar förödande korruption i hela landet. Mänskligheten kommer aldrig leva i fred eller lycka eller ro så länge de korrumperar landet. En gammal man berättade för mig: Om en fisk i havet slåss mot en annan fisk så är jag säker på att judarna ligger bakom”.

Skolorna som Hamato nu blivit utsedd att leda, Al-Azharskolorna, är ett antal skolor som förbereder studenterna för högre studier vid Al-Azharuniversitetet i Gaza.

I samband med mötet mellan de båda sa Hamato att han kommer att förmedla ”Islams moderata budskap”. Abbas svarade med att han till fullo stöder Hamato och att ”Al-Azharskolorna förmedlar Islams rätta budskap”. Detta rapporterades av WAFA, Palestinska myndighetens officiella nyhetsbyrå.

Förutom ovanstående har Hamato vid olika tillfällen talat om judar och här följer några exempel:

  • Judar är ett folk av lögner. Lögner, förvrängning av sanningen och motviljan till sanningen flyter i deras blod. Detta är deras skick. De skapar krig.
  • De (judarna) är ockrare. Ockraren star bakom pengarna och bankerna. De som kontrollerar pengarna i världen kan räknas på fem fingrar. Det är endast några få personer och alla tillhör de den judiska världen. De kontrollerar media, pengarna, pressen, resurserna och planerna.
  • De (judarna) är slaktarna av profeter och de är slaktarna av de oskyldiga. De falsifierade Bibeln.
  • USA och Israel sprider sex, pornografi och droger i den arabiska världen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*