Massiva eldattacker från Gaza fortsätter

Sedan slutet av mars i år har de södra delarna av Israel plågats av ”eldterror” – palestinier i Gaza släpper ut branddrakar och -ballonger, vilket orsakar förödande bränder som har förstört tusentals tunnland jordbruk och betesmarker.

Södra Israel, i synnerhet områdena som gränsar till Gaza, har sedan slutet av mars plågats av ”eldterror” – palestinier i nära gränsen mellan Gaza och Israel avfyrar drakar och ballonger utrustade med brännbart material. Vinden för sedan med sig drakarna och ballongerna till den israeliska sidan, där de orsakar massiva bränder, bränder som har förstört tusentals tunnland grödor och betesmarker, skogar och naturreservat, dödat djur och förstört deras livsmiljö.

Från den 30 mars till den 4 augusti i år har det varit 1 316 bränder – i genomsnitt 20-22 bränder per dag. Över 7 400 acre (1 acre motsvarar 4 046 m2) har skadats eller förstörts.

Mycket av sommarskörden förlorades, antingen till följd av bränderna eller på grund av för tidig skörd. Hundratals kycklingar och kalkoner kvävdes ihjäl av att ha inandats rök. Personer med astma och andra lungsjukdomar lider också av den förorenade luften.

I Nahal Grar har ett dussintal bikupor, var och en med cirka 70 000 bin och 30-50 kilo honung, förstörts av elden. Jordbrukare i de drabbade områdena har lämnat in 180 ansökningar om ersättning, till ett värde av ungefär 3 miljoner USD.

Myndigheter rapporterar om en stor ökning av antalet personer som söker stöd eller terapi. I norra och västra Negev (Eshkol, Hof Ashkelon, Shaar HaNegev, Sderot och Sdot Negev) behandlades 834 personer mellan 21 mars och 1 juli – en ökning på 308% jämfört med perioden januari till och med 20 mars.

Foto: Eldens framfart i Carmia Nature Reserve

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*