Mekorot utvecklar nytt system för att skydda mot vattenterrorism

Photo: Nirim Reservoir, KKL-JNF Photo Archive

Photo: Nirim Reservoir, KKL-JNF Photo Archive

Mekorot, Technion och kanadensiska Real Tech håller på att utveckla ett system för att skydda vattenreservoarer från medveten förorening eller förgiftning.

De visade tillsammans upp sin produkt vid årets Watec-mässa i Tel Aviv. Vad det handlar om är ett system som övervakar organiska förändringar i vattenreservoaren. Enligt Mekorot är det en kontinuerlig övervakning som förser dem med kvalitetsdata varannan minut och varnar för förändringar i realtid.

Globes

Tester pågår redan i Rosh Ha’Ayin och Eshkol Central Filtration Plant i Galileen. Den kanadensiska samarbetspartnern Real Tech utför även tester i Kanada.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*