Myndigheten för press, radio och tv friar UR för det grovt vinklade programmet ”Israels mediastrategi i USA”

Myndigheten för press, radio och tv friar UR för det grovt vinklade programmet ”Israels mediastrategi i USA”

Myndigheten för press, radio och tv har så till sist, sex månader efter att anmälan lämnades in, kommit fram till ett friande beslut vad gäller Utbildningsradions val att visa den grovt vinklade dokumentären ”Israels mediastrategi i USA”.

Det var den 9 november 2016 som Utbildningsradion visade dokumentären ”Israels mediastrategi i USA”. Som vi tidigare skrivit är dokumentären ett skrämmande exempel på anti-israelisk propaganda och i vilken välkända antisemiter och förintelseförnekare fått komma till tals.

Max Blumenthal är sedan länge känd som antisemit och konspirationsteoretiker, Norman Finkelstein fördömdes världen över för sin avskyvärda bok ”Förintelseindustrin” och Roger Waters har fått världsomspännande kritik för sin fientlighet mot Israel och sitt stöd för den numer kända antisemitiska BDS-rörelsen.

Väl medveten om detta la UR, i programmets introduktion, in ett utlåtande av mellanösternvetaren Anders Persson som påpekade att israellobbyn i USA inte skiljer sig från andra lobbygrupper i landet samt att de aktivister av det slag som är med i filmen oftast har ett mer polemiskt språkbruk och utgör ett stjärngalleri bland kritikerna till Israels politik. Det är alltså en starkt vinklad dokumentär där man låter israelkritiska aktivister stå oemotsagda och där ingen annan tillåts komma till tals.

Trots detta valde UR att visa den och sedan låta den ligga kvar på sin webbsida där den är tillgänglig till november 2017. Någon dokumentär som visar till exempel palestinsk uppvigling till terror eller förekomsten av antisemitism i palestinska skolor har man hittills inte varit intresserad av sända.

Beslutet som kan ses här ger ingen förklaring till hur beslutet nåddes utan endast att det friar UR i regeln om opartiskhet/saklighet.

Det kommer naturligtvis inte som någon förvåning att UR frias för detta, vi hade inte trott något annat. Många reagerade starkt mot att dokumentären sändes och även dessa är nog inte särskilt förvånade att det inte blev en fällande dom.

Med tanke på kunskapen om de personer som oemotsagda fick komma till tals i dokumentären och inte minst utlåtandet av en svensk mellanösternvetare som intygar att det är ett stjärngalleri över israelkritiska aktivister är det svårt att se hur man kommit fram till att dokumentären inte är ytterst partisk. Det är en genompolitiserad dokumentär och det är antagligen inte sista gången vi får ta del av liknande material i svensk Public Service.

Läs mer om anmälan och ambassadör Bachmans kritisk mot dokumentären:

Världen idag: UR fortsätter visa antisemitisk dokumentär – trots anmälan

Nyheter24: När ska ni sluta ignorera oss, UR?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*