Näst sista otydda dödahavsrullen deschiffrerad i Israel

Forskare på universitetet i Haifa har listat ut innehållet i en av de sista delarna av Dödahavsrullarna som inte kunnat tydas tidigare. Nyckeln blev kommentarer i marginalen som rättade fel i texten. Detta rapporterar svenska Yle.

Doktor Eshbal Ratson och professor Jonathan Ben-Dov dechiffrerade rullen genom att under en period på ungefär ett år pussla med sextio fragment som de inte ens kunde vara säkra på att hör ihop.

Till slut lyckades de tyda den och det visar sig att den beskriver festligheter då årstiderna växlar.

Nyckeln till chiffret blev små kommentarer i marginalen på skriften. En skrivare hade rättat fel i texten, och rättelserna ledde sedan forskarna på rätt spår.

Nu fokuserar de på den sista, icke tolkade rullen – av drygt 900 – och hoppas kunna tyda den snart.

Dödahavsrullarna upptäcktes av fåraherden Muhammed edh-Dhib, hans kusin Juma och Khalil Musa vintern 1947. De skrevs av en gammal judisk sekt mellan 200 före vår tideräknings början och ungefär ett århundrade efter.

De är starkt kopplade till Gamla testamentet och andra seder och bruk från sin tidsperiod.

 

Via Yle.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*