Naturgas kan trygga Israels behov i decennier

Naturgasfälten utanför Israel Grafik: Noble Energy

I decennier har Israel varit tvungen att importera sitt bränsle men genom upptäckten av Leviathan- och Tamar-fälten står man nu inför en lovande framtid.

 

Mitt ute i östra Medelhavet, nordväst om Haifa, står Sedco Express, en 106 meter hög och 69 meter bred provborrningsplattform. Tusentals meter under plattformen, genom både hav och sten, döljer sig Tamarfältet, en enorm naturgasreservoar som tillsammans med Leviathanfältet kan trygga Israels gasbehov under många decennier framöver.

Tamarfältet ligger ungefär 8 mil från Haifa och är den första riktigt stora israeliska naturgasfyndigheten. Fältet var det största som hittades i världen under 2009 och ägs till största delen av Noble Energy (36%), ett företag som tillsammans med israeliske naturgaspionjären Gideon Tadmor länge letat efter naturgas på israeliskt territorium.

I juni 2010 hittades dessutom Leviathanfältet norr om Tamar som tros innehålla nära 450 biljoner kubikmeter gas (jämfört med 250 biljoner kubikmeter för Tamar) och kanske så mycket som 600 miljoner fat olja.

Allt detta innebär en ny utmaning för Israel. Landet har under lång tid haft en stark tradition av innovation och högteknologi och kan nu även lägga till gasexport. Diskussioner har dock förekommit om hur denna gas skall användas. Skall den användas för det inhemska behovet? Skall den exporteras? Vilka nya utmaningar innebär denna utveckling?

Som vi tidigare har rapporterat tog premiärminister Netanyahu i fredags emot Tzemach-rapporten. Samtidigt som han beskrev hur denna nya energikälla kan ge Israel både styrka och ekonomisk frihet påpekade han även vikten av att utvecklingen sker ansvarsfullt. Vad som är viktigt är naturligtvis att väga in den geopolitiska situationen i området, särskilt som det handlar om stora naturtillgångar. Just på grund av detta, förklarar Israels energiminister Uzi Landau, håller man på att fördjupa relationerna med Cypern, vars territorium gränsar till de nya naturresurserna. Han påpekar också relevansen av att försätta i samma riktning som tidigare och att inte sluta fokusera på utbildning, forskning och utveckling bara för att man upptäckt naturgas.

Produktionen och försäljningen är ännu inte fullt utvecklad men kommer att intensifieras under perioden 2012-2015. Mycket återstår att göra innan Israels produktion av naturgas når de förväntade nivåerna men en sak är i alla fall säker. Israel har spännande dagar att vänta. Ett nytt kapitel påbörjas.

Field of dreams: Israel’s natural gas

Natural gas find could transform Israel’s economy

2 Responses to "Naturgas kan trygga Israels behov i decennier"

  1. Pingback: jahhollis.blogspot.com

  2. Pingback: Israels Ambassad » Blog Archive » Regeringsuttalande om gasfyndigheterna

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*