Netanyahu: ”Jag vill ha en hållbar tvåstatslösning”

I flera intervjuer har Netanyahu varit tydlig med hur han ser på konflikten mellan Israel och palestinierna. I en MSNBC-intervju med Andrea Mitchell säger han att:

”Jag har inte ändrat min policy. Jag har aldrig frångått vad jag sa i mitt tal vid Bar-Ilan universitetet för sex år sedan om en demilitariserad palestinsk stat som erkänner den judiska staten. Vad som har förändrats är verkligheten…Jag vill inte ha en enstatslösning. Jag vill ha en hållbar, fredlig tvåstatslösning. Men för att det ska bli verklighet måste omständigheterna ändras.”

Han sa vidare att:

”Den enda möjligheten att nå fred är genom en förhandlad lösning, det går inte att framtvinga fred. Och om man vill ha fred måste den palestinska ledningen avsluta sitt samarbete med Hamas och inleda genuina förhandlingar om fred.”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*