Netanyahu lyfter fram fredsavtalen med Jordanien och Egypten som exempel

I sitt anförande med anledning av den egyptiska utrikesministerns besök lyfte Netanyahu fram fredsavtalen med Jordanien och Egypten som exempel på vad direkta fredsförhandlingar kan leda till.

Våra två länder har varit i fred sedan vi undertecknade vårt historiska fredsavtal för 37 år sedan. Fredsavtalen mellan Israel och Egypten och mellan Israel och Jordanien är själva fundamentet för stabilitet i regionen och en kritisk tillgång för våra länder. De är även viktiga för en bredare regional fred och en bredare stabilitet som vi hoppas kunna uppnå. Mot denna bakgrund välkomnar jag President el-Sisis erbjudande om ett egyptiskt ledarskap i arbetet att nå en fred med palestinierna och en bredare fred i vår region.

Idag uppmanar jag palestinierna att följa Egyptens och Jordaniens fantastiska exempel och sätta sig ner med oss i direkta förhandlingar. Detta är det enda sättet som vi kan prata om alla de problem som finns mellan oss och förverkliga visionen om en fred baserad på två stater för två folk.

 

Läs mer här

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*