Netanyahu om det nya säkerhetsavtalet mellan Israel och USA

Veckans nyhet om det nya säkerhetsavtalet mellan Israel och USA har uppmärksammats av de flesta medier både i Israel och internationellt. Det handlar om en viljeförklaring som dessutom är den största hittills vad gäller militärt stöd mellan USA och Israel.

Premiärminister Netanyahu kommenterade viljeförklaringen på följande sätt:

”Inom kort kommer ett historiskt avtal undertecknas mellan USA och Israel i Washington DC. Avtalet kommer garantera det största säkerhetsstödet någonsin till Israel under det kommande decenniet. Det är det största militära stödet USA någonsin gett till ett annat land.

Avtalet kommer hjälpa oss att fortsätta utveckla vår militära styrka och förbättra vårt luftvärn och raketförsvar. Detta är naturligtvis viktigt för Staten Israel och alla israeliska medborgare kan med rätta vara stolta av det.

Jag skulle vilja tacka president Obama och hans administration för detta historiska avtal. Jag vill även tacka våra många vänner i den amerikanska kongressen och bland det amerikanska folket för deras fantastiska stöd som sträcker sig över partilinjer och som återfinns överallt i USA. Många i USA förstår att investeringar i Israels säkerhet stärker stabiliteten i det instabila Mellanöstern och påverkar inte endast våra säkerhetsintressen utan även amerikanska.”

Netanyahu passade även på att tacka alla de som arbetat med att ta fram avtalet innan han avslutade med att säga:

”Avtalet illustrerar en enkel sanning: relationerna mellan Israel och USA är stark och ståndaktigt. Det betyder inte att vi emellanåt inte är oense om saker och ting men det är som oenigheter inom familjen. De har ingen verkan på den goda vänskapen mellan Israel och USA, en vänskap som kommer till uttryck i detta avtal som kommer att hjälpa oss utveckla Israels styrka under det kommande decenniet.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*