Netanyahu om nedskjutet syriskt stridsflyg

”Våra styrkor vidtog rättmätiga åtgärder. Vi insisterar på att Syrien strängt följer vapenvileavtalet. Jag har upprepat och gjort klart att vi inte kommer att acceptera någon överträdelse av avtalet.”

Premiärminister Benjamin Netanyahu kommenterade igår det nedskjutna syriska stridsflygplanet. Det syriska flygplanet träffades av två robotar från luftvärnssystemet Patriot sedan det flugit in i israeliskt luftrum. Det syriska planet begick en grov överträdelse av vapenvileavtalet från 1974:

”Our air defense systems identified a Syrian Air Force jet that took off from the T-4 Syrian Air Force base and penetrated Israeli airspace. This is a gross violation of the 1974 Separation of Forces Agreement with Syria . I have reiterated and made clear that we will not accept any such violation. We will not accept any such penetration of, or spillover into, our territory, neither on the ground nor in the air. Our forces acted appropriately. We insist that the Syrians strictly abide by the Separation of Forces Agreement between us and them.”

Foto: GPO/Amos Ben Gershom

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*