Netanyahus svar till Kerry: Fokusera på palestinsk terror inte på judiska hem

”Palestiniernas förnekande av staten Israel och deras stöd för terror är något som världens nationer bör fokusera på om de verkligen vill påskynda fredsprocessen och jag kan bara beklaga och säga att det är skamligt att utrikesminister Kerry inte ser denna enkla sanning”.

Premiärminister Benjamin Netanyahu bemötte utrikesminister John Kerrys tal igår kväll:

Jag måste uttrycka min djupa besvikelse över utrikesminister Kerrys tal som var lika obalanserat som den anti-israeliska resolutionen FN antog den 23 december. Talet som till synes skulle handla om fred mellan israeler och palestinier nämnde inte den ständiga palestinska terrorismen som riktats mot Israel under detta sekel.

Israeler behöver inte läras upp av utländska ledare över vikten att leva i fred – israelers högsta önskan är att få leva i fred. Israel står fast vid sitt åtagande att lösa de meningsskiljaktigheter som de facto återstår genom direkta förhandlingar med palestinierna. På detta sätt uppnådde vi fred med både Egypten och Jordanien och på samma sätt ska vi uppnå fred med palestinierna. Detta har alltid varit Israels politiska tillvägagångssätt och även USA:s.

Jag känner personligen till känslan av smärta, förlust och lidande i samband med krig – därav mitt stora engagemang för fredsprocessen. Min önskan är att palestinska barn ska få likvärdig utbildning som israeliska barn – i fredssyfte. Tyvärr är detta inte fallet – den Palestinska myndigheten utbildar dem att hylla terrorister och mörda israeler.

Min vision är att israeler och palestinier har en framtid där vi ömsesidigt respekterar vår samexistens. Detta är dock inte möjligt så länge den Palestinska myndighetens budskap är att aldrig acceptera staten Israels existensberättigande.

Kärnan i konflikten är palestiniernas förnekande av staten Israel och detta omöjliggör fredsprocessen.

Palestiniernas förnekande av staten Israel tillsammans med deras stöd för terror är något som världens nationer borde fokusera på om de vill att fredsprocessen ska avancera och jag kan bara beklaga att utrikesminister Kerry inte ser denna enkla sanning.

Se hela talet med hela texten på engelska här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*