NextNine och Schneider Electric presenterar avancerad cybersäkerhet för kärnkraftverk i samband med Wienkonferensen som inleds i dag den 1 juni

Unika säkerhetsfrågor vad gäller kärnkraftsanläggningar kan bemötas genom att använda nya lösningar som presenteras av NextNine och Schneider Electric i samband med den ledande konferensen i Wien som arrangeras av International Atomic Energy Agency.

“Kärnkraftsanläggningar ligger i toppen av riskkurvan då alla cyberhot kan få ödesdigra konsekvenser. Det spelar egentligen ingen roll vilka cyberhot det handlar om, kärnkraftsanläggningar är attraktiva mål för attacker och måste därför skyddas kontinuerligt och effektivt samtidigt som de måste kunna fortsätta med sin verksamhet” säger NextNines vd Shmulik Aran.

Läs mer här och här

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*