Norska Samer söker sin kultur i Israel

En delegation av norska Samer kommer att besöka Israel under nästa månad för att genomföra en banbrytande studieresa. De vill lära sig av hur Israel återupplivade hebreiskan och förde den vidare till en yngre generation.

Under sin uppväxt och skolgång så studerar och lär sig unga norska samer norska och engelska. Detta har lett till att deras eget språk har börjat dö ut. I takt med att samerättigheter har kommit allt högre på agendan i Norge så har även förlusten av deras språk blivit erkänt som ett problem.

Trots att den norska staten hjälper samerna att behålla sitt språk och att ungdomar går på språklektioner så upplever de norska samerna att de är på väg att tappa sitt språk. De började därför söka världen runt efter någon som kunde hjälpa dem. Svaret de fick var att deras bästa chans fanns hos israelerna.

Därav vände sig de norska samerna till den israeliska ambassaden i Norge och tillsammans med dem samt den norska regeringen så har de utformat en studieresa. Israeliska ambassaden har anordnat flera möten för gruppen, bland annat med forskare inom lingvistik, språkbevarelse samt språkåterupplivning på Hebreiska Universitetet i Jerusalem.

Tidigt i februari väntas delegationen anlända på Ben Gurion flygplatsen i Tel Aviv iklädda traditionella samekläder och kommer Därifrån att bli guidade runt av en anställd på Israeliska ambassaden i Norge. Förutom sina besök på universitet så kommer de även att besöka Israels unika språkskolor, ulpan. Ulpan systemet bygger på att lära sig ett språk från grunden utan hjälp av ett annat språk. Man lär sig genom att relatera till omvärlden snarare än att översätta till sitt modersmål.

De norska samerna hoppas att få med sig idéer och inspiration hem som kan hjälpa dem att bevara och återuppliva sitt språk.

Läs Mer: DN , SR 2 3

One Response to "Norska Samer söker sin kultur i Israel"

  1. Bo Norberg  januari 20, 2012 at 20:23

    Det finns vissa skillnader mellan samer och israeler (www.rondellen.net/culture31_eng.htm ). Man skulle förenklat kunna säga att samerna närmast motsvarar Mellanösterns arabiska muslimer (palestinier), beduiner och en del andra minoriteter – nomadiserande ända in i våra dagar, utan enhetligt språk i tal och skrift, utan historiska erfarenheter av egna stater och nationer. Men naturligtvis har samer och palestinier – för att inte säga skandinaver i allmänhet – mycket att lära av Israel. Det kan också finnas skandinaviska erfarenheter som israeler har nytta av.

    Svara

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*