Nu vet arkeologer var romarna tog sig igenom Jerusalems murar för 2000 år sedan

I samband med en arkeologisk utgrävning i Jerusalem hittades slungstenar från slaget om templet för 2000 år sedan.

Det Israeliska Riksantikvarieämbetet har vid utgrävningar i Jerusalem hittat slungstenar vid platsen där man tänkt bygga Bezalels konstakademi.

Under utgrävningen hittade arkeologerna även resterna av ett torn från den gamla stadsmuren. Mitt emot tornets västra fasad påträffades slungstenar som romarna avfyrat från katapulter mot de judiska vakterna som försvarade staden.

Talesmän för det Israeliska Riksantikvarieämbetet säger att ”detta är en fascinerande vittnesbörd om den romerska arméns, ledd av Titus, intensiva bombardemang i sina försök att erövra staden och förstöra det andra Templet”.

Historikern Josephus, som enligt sägen ska ha bevittnat kriget, hävdade att muren skulle skydda det nya kvarteret i staden, Beit Zeita, som hade byggts utanför gränsen till de två redan befintliga stadsmurarna. Byggnationen av denna tredje mur påbörjades av Agrippa den I. Byggandet avstannade för att blidka kejsar Claudius vrede och skingra alla tvivel om Agrippas lojalitet till kejsaren.

Två decennier senare återupptogs byggandet i samband med föreberedelserna för revolten mot Rom.

Än idag diskuterar forskarna fakta kring den tredje muren, Jerusalems gränser och det romerska angreppet under Titus ledning. Dessa nya fynd tycks vara ett bevis på murens existens i området.

Läs mer här

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*