De judiska flyktingarna från arabvärlden – en bortglömd aspekt av den arabisk-israeliska konflikten

Från Svensk Israel-Information:

I den svenska debatten och facklitteraturen om den arabisk-israeliska konflikten har en viktig faktor försummats. Det gäller de judiska flyktingarna från arabvärlden. Dessa var fler än de palestinska flyktingar som blev ett resultat av det första arabisk-israeliska kriget 1948.

Dessa judar blev inte flyktingar på grund av att de befann sig i korselden mellan stridande parter, utan som en följd av planerade åtgärder från de arabiska regeringarnas sida. Dessa åtgärder var kollektiva bestraffningar mot en liten minoritetsgrupp. Skälet var att delar av samma folk beviljades en stat i ett litet område som ledarna för arabvärlden såg som sitt eget.

Denna skrift – som är den enda som utgivits på svenska i ämnet – har som ambition att belysa hur judarna i arabvärlden, land för land, blev flyktingar efter 1948, och ge en viss historisk bakgrund till hur deras situation såg ut dessförinnan.

Den kan beställas genom att sätta in 100 kr på Svensk Israel-Informations bankgiro 5149-0373, och skriva Judarna från arabvärlden på talongen.

Du kan också få den genom att bli medlem i Svensk Israel-Informations stödförening för 300 kr då skriften ingår som en medlemsförmån.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*