Nya arkeologiska fynd i Israel – denna gång i samband med förberedelser för husbyggen i Yehud

Inför byggande av bostadshus i en förort till Tel Aviv, Yehud, hittades en 3800 år gammal kanna tillsammans med dolkar, en yxa och pilspetsar. Sannolikt begravdes dessa föremål som gravoffer. Det troligaste är att kannan som är från bronsåldern gjordes klar och i efterhand kompletterades med bilden av en figur. Halsen av kannan tjänade som bas för att bilda den övre delen av figuren och därefter sattes armar, ben och ett ansikte till skulpturen.

Förutom kannan hittades dolkar, pilspetsar, en yxa och ett ben – troligtvis ett fårben. Det var brukligt under antiken att tro att de objekt som man begravde tillsammans med individen följde med honom i nästa värld. Detta är första gången man har hittat en sådan ”rik” grav i Israel med dessa föremål.

Läs gärna mer här

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*