Nyheter från Handelskammaren Sverige-Israel

401px-Emblem_of_Israel.svg

Israels BNP växte med 5,1 % under andra kvartalet 2013

Israels BNP ökade med 5,1 % under det andra kvartalet av 2013 jämfört med 2,7 % under årets första kvartal. Den privata konsumtionen som anses vara en viktig indikator på levnadsstandard ökade med 6,7 % medan den offentliga konsumtionen ökade med 8,3 %.

Rekordlåg arbetslöshet i Israel

Arbetslösheten i Israel i augusti sjönk till 6,1 %, den lägsta arbetslösheten i Israel på 20 år. Israels Statistiska Centralbyrås rapport visar att sysselsättningsgraden i Israel fortsätter samtidigt att öka och nådde 64 % under augusti månad.

Bank of Israel sänker räntan till 1 %

Sänkningen för oktober från 1,25 % till 1 % motiveras med att inflationen håller sig under inflationsmålets mittpunkt och att exporten samt ekonomins andra delar håller på att sakta farten. Noteras att shekeln ökat med 6,6 % sedan årets början vilket skadat exporten.

Bostadslånen ökar men denna ökning balanseras av ökade krav på amortering.

Israels BNP högre än förväntat med ny räknemetod

Israels BNP 2013 är 66 miljarder shekel (cirka 120 miljarder SEK) högre än förväntat enligt Israels Statistiska Centralbyrås nya räknemetod. Den nya räknemetoden inkluderar bland annat investeringar i R&D som en del av BNP. Den nya räknemetoden påverkar alla makroekonomiska variabler och innebär att Israels skuldsättningsgrad sjönk från 73 % till 67 % medan underskottet 2012 minskade från 4,2% till 3,9%.

Israels export till Afrika ökar med 250 % på tio år

Statistik från Israels Exportinstitut visar att Israels export till Afrika (exklusive Egypten och Marocko) ökade från 343 miljoner dollar 2002 till 1,2 miljarder dollar 2012. Detta motsvarar en ökning på 250 % under det senaste decenniet.

Bilförsäljningen i Israel steg med 5 %

19 576 nya bilar såldes på den israeliska marknaden under augusti månad. Detta motsvarar en ökning med 5,3 % jämfört med augusti 2012. De mest populära bilarna är Hyundai, Kia Motors, Toyota och Ford.

Dr. Sobhi Basheer hjälper israelisk-arabiska entreprenörer

Dr Sobhi Basheer är en av Israels mest framgångsrika arabiska entreprenörer och grundaren av näringsämne-fokuserande verksamheten Enzymotec i Nazareth som förväntas snart bli listad på Nasdaq. Dr Basheer som gjorde sitt doktorat i Schweiz och postdoktorat i Tokyo säger att det finns en stor outnyttjad entreprenörspotential bland israeliska araber.

Israel rankat nummer fyra i sjukvårdseffektivitet

En global studie rankar Israel nummer fyra i världen i sjukvårdseffektivitet. Israel rankades högre än europeiska länder och USA som rankades nummer 46. Hong Kong, Singapore och Japan rankades i toppen. Rankingen var baserad på tre kriterier: förväntad medellivslängd, relativ BNP kostnad för sjukvård och absolut BNP kostnad för sjukvård. Medellivslängden i Israel är 81,8 år och sjukvårdskostnaden i Israel per capita beräknades till 2 426 USD.

 

Vill du veta mer eller få information om hur du blir medlem?

Se Handelskammaren Sverige-Israel

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*