Nytt avtal mellan Israel och Egypten

Israel och Egypten skriver nytt avtal om gasleveranser mellan de båda länderna.

Enligt information idag har Israel och Egypten undertecknat ett avtal som skall föra gas från Tamarfältet i Israel till Egypten. Överförseln av gas mellan de båda länderna upphörde helt för två och ett halvt år sedan på grund av att terrorgrupper på Sinaihalvön kontinuerligt saboterade och sprängde gasledningen.

Det nya avtalet innebär alltså att man återöppnar ledningen och enligt information som kommit under dagen skall det röra sig om 2,5 miljoner kubikmeter gas som i första hand skall gå till egyptiska privatkunder. I avtalet finns en klausul om minst 5 miljoner kubikmeter gas över tre år.

Avtalet har möjliggjorts genom utökad egyptisk militär kontroll över Sinaihalvön vilket lett till en markant minskning av antalet terrodåd.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*