Operation Northern Shield

De terrortunnlar som grävts av Hizbollah från Libanon till Israel är en grov kränkning av israelisk suveränitet och FN-resolution 1701.

Operation ”Northern Shield” syftar till att exponera och neutralisera dessa tunnlar för att skydda Israels medborgare och dess territorium mot Hizbollah.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*