På den judiska nyårsaftonen meddelades det att befolkningen nu är över 8,4 miljoner

Sedan Rosh haShana ifjol har den israeliska befolkningen ökat med 158 000 personer, dvs. 1.9% , som kan jämföras med de senaste åren.

Judiska medborgare (6.3 miljoner) utgör 74.9% av befolkningen. Arabiska medborgare utgör 20.7% av befolkningen (1.746 miljoner) och övriga (dvs. kristna icke-araber och de som inte identifieras pga. religiöst tillhörighet) utgör 4.4 % (366 000 medborgare).

Enligt prognoser förväntas Israels befolkning överskrida 10 miljoner någon gång 2025-2030.

Under 2015 föddes 168 000 barn i Israel och 42 000 medborgare har dött. Ungefär 32 000 personer invandrade till Israel och 28 000 av dem har invandrat genom aliyah. Detta innebär en ökning med 35 % jämfört med förra judiska året. De flesta har kommit från Ukraina (26%), Frankrike (25%), Ryssland (21%) och från USA (9%).

För tidigare årsrapporter och andra demografiska nyheter se:

Israels befolkning över 8 miljoner

Israels befolkning beräknas till 8,3 miljoner 2015

8.081 miljoner invånare i Israel och växande

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*