På den judiska nyårsaftonen meddelades det att befolkningen nu är över 8,4 miljoner

På den judiska nyårsaftonen meddelades det att befolkningen nu är över 8,4 miljoner

Sedan Rosh haShana ifjol har den israeliska befolkningen ökat med 158 000 personer, dvs. 1.9% , som kan jämföras med de senaste åren.

Judiska medborgare (6.3 miljoner) utgör 74.9% av befolkningen. Arabiska medborgare utgör 20.7% av befolkningen (1.746 miljoner) och övriga (dvs. kristna icke-araber och de som inte identifieras pga. religiöst tillhörighet) utgör 4.4 % (366 000 medborgare).

Enligt prognoser förväntas Israels befolkning överskrida 10 miljoner någon gång 2025-2030.

Under 2015 föddes 168 000 barn i Israel och 42 000 medborgare har dött. Ungefär 32 000 personer invandrade till Israel och 28 000 av dem har invandrat genom aliyah. Detta innebär en ökning med 35 % jämfört med förra judiska året. De flesta har kommit från Ukraina (26%), Frankrike (25%), Ryssland (21%) och från USA (9%).

För tidigare årsrapporter och andra demografiska nyheter se:

Israels befolkning över 8 miljoner

Israels befolkning beräknas till 8,3 miljoner 2015

8.081 miljoner invånare i Israel och växande

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*