Palestinsk stipendiefond i banbrytande samarbete med universitetet i Haifa

Den palestinska fonden, The Palestinian Scholarship Fund, bildades av sex Chicago-baserade palestinska amerikaner som var intresserade av att stödja studenter som inte annars skulle ha tillgång till högre utbildning på grund av ekonomiska svårigheter eller andra begränsningar.

Valet av universitetet i Haifa var lätt, då man sökte efter en institution som inte bara var avsedd för akademiker utan som även erbjöd en inkluderande och accepterande miljö för såväl studenter, fakulteter och personal. Utöver detta har staden Haifa en betydande palestinsk/israelisk befolkning där studenterna ofta kommer från stora familjer med små inkomster.

Söndagen den 10 september var stipendiefonden värd för en tillställning där man tilldelade stipendium till två palestinska studenter i närvaro av bl. a Ron Robin, universitetets rektor.  Stipendiaterna fick berätta om upplevelser och framgångar och man avslutade med en festlig middag. Tanken är att många fler studenter kommer att delta i detta projekt och på så sätt utbilda palestinska studenter och ge dem en chans att förverkliga sina drömmar och i och med detta bryta mönstret av fattigdom och stagnering.

Läs mer här http://www.israellycool.com/2017/09/12/palestinian-students-scholarship-fund-did-not-get-the-bds-memo/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*