Palestinska myndigheten fortsätter att betala ut terrorlöner till dömda och deras familjer

Trots internationella protester och fryst bistånd från bland annat USA och Australien så fortsätter palestinska myndigheten att betala ut löner till terrordömda och deras familjer.

Vid mötet med Fatahs centralkommitté i Ramallah sade den palestinska myndighetens ledare Mahmoud Abbas att de arabiska länderna i Mellanöstern har sagt att de också är emot den amerikanske presidenten Donald Trumps fredsplan för Mellanöstern, vilken Trump kallat ”århundradets uppgörelse”.
Abbas gjorde även ett utspel mot Israels beslut att göra avdrag från skatteintäkter å palestiniernas vägnar för myndighetens utbetalningar av terrorlöner till ”martyrers” familjer och dömda terrorister. Abbas meddelade att palestinierna skulle vidta åtgärder i enlighet med deras intresse. Han lämnade inte några uppgifter kring vilken typ av åtgärder som palestinierna planerade.
Läs mer på Jerusalem Post
Foto: Kremlin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*