Palestinska myndigheten, PLO och Fatah utom sig av ilska

Israels FN-ambassadör Danny Danon har blivit utsedd till att leda det sjätte utskottet för rättsliga frågor. Detta har upprört stora delar av den muslimska världen och muslimska länder i FN har arbetat intensivt för att stoppa nomineringen.

Från Palestinska myndigheten hördes: ”Skamligt och galet”

Från Fatah hörde: ”Ett hårt slag mot internationell rätt”

Från PLO hördes: ”Ett pris för terror”

Fatah i Libanon: ”Valet av Israel att leda FN:s utskott för rättsliga frågor dödar ’rättvisan’ ”

fru justitia

Karikatyrerna avlöser naturligtvis varandra. En visar premiärminister Netanyahu med blod som droppar från händerna och FN som tillåter Israels ”dödande” av palestinier. En annan visar hur premiärminister Netanyahu mördat Fru Justitia.

Yusuf Al-Mahmoud, talman för Palestinska myndighetens regering, kallade utnämningen för ”en skamfull fars” och menar dessutom att Israel är ett ”hot mot fred och säkerhet i regionen”. Ja visst, Israel är ett hot mot fred och säkerhet i Mellanöstern. Detta sades i WAFA, Palestinska myndighetens officiella nyhetsbyrå, den 14 juni 2016.

Läs mer på Palestinian Media Watch

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*