Palestinska myndighetens mufti varnar för krig och anarki när ambassad flyttar

Palestinska myndighetens officiella mufti varnar för ”krig, anarki, och instabilitet” i regionen när den amerikanska ambassaden flyttar till Jerusalem, och menar att det är ett ”blatant angrepp mot araber och muslimer”.

Muftin uppmuntrar implicit till våld och martyrdom, och uppmanar palestinier och muslimer att ”offra allt som är dem dyrt”.

”He [the Mufti] explained that the transfer of the American embassy to Jerusalem, if it is carried out, will not be an attack on the Palestinians alone, but rather a blatant attack on the Arabs and Muslims throughout the world, …and that it will not serve peace and security in the region, but rather bring upon it disasters of wars, anarchy, and instability” skriver Palestinska myndigheten i sin dagstidning Al-Hayat Al-Jadida.
”[The Mufti] added that the residents of Jerusalem and all of the Palestinians, Arabs, and Muslims will not submit to this blatant attack, and will sacrifice all that is dear to them in order to confront the American stubbornness.”

Läs mer på Palestinian Media Watch.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*