Palestinska myndighetens terroristlöner är inte socialbidrag – 12 fakta

– 12 enkla fakta som förklarar varför Palestinska myndighetens påstående att terroristlöner är socialbidrag inte stämmer.

– Palestinska myndigheten svär att fortsätta betala ut löner till terrorister

 

12 fakta

 1. Palestinska myndighetens lag definierar utbetalningar till fångar som löner
 2. Palestinska myndighetens tjänstemän och fångarnas representanter förnekar att lönerna är socialbidrag
 3. Fångarna, inte deras familjer, har full kontroll över hur lönerna överförs
 4. Löneökningarna baseras på antal år i fängelse och inte behov
 5. Socialbidrag utgör endast en mindre del av hela beloppet
 6. Löner till fångar behandlas med samma status som löner till tjänstemän
 7. Fångar betalar inkomstskatt på sina löner, likt alla regeringsanställda
 8. Fångarnas löner är högre än de löner som utbetalas till tjänstemän
 9. Utbetalningar till de så kallade “martyrernas” familjer är högre än vad socialbidragen är till de behövande
 10. Frisläppte fångar fortsätter att ta emot månatliga löner
 11. Palestinska myndighetens tjänstemän deklarerar öppet att fångarna får löner på grund av att de är ”hjältar”
 12. Frisläppt fånge krävde oförändrad lön eftersom ”jag dödade judar”

 

PA svär att fortsätta betala ut löner till terrorister

Den Palestinska myndighetens ”Fångarnas lag” (Law of the Prisoners) från 2004 samt andra förordningar medger månatliga löner, från den dagen de grips till att de frisläpps, till alla palestinier som grips för säkerhets- eller terrorbrott. Dessa brott definieras i palestinska myndighetens lag som ”kamp mot ockupationen”. Lönerna stiger i takt med den tid terroristen sitter fängslad och sträcker sig från 3,200 kronor till 27,600 kronor i månaden. I den Palestinska myndighetens budget för 2016 budgeterades det för 1,12 miljarder kronor i löner till fängslade terrorister. Antalet var i juli 2017 6,300 stycken.

Palestinska myndigheten betalar även de så kallade ”martyrernas” familjer ett månadsbelopp för resten av livet. Begreppet ”martyr” inkluderar alla terrorister och självmordsbombare som dött i samband med deras attacker mot israeler samt andra som dött i samband med konfrontationer med israeler. Dessa familjer erhåller en engångsutbetalning på 14,000 kronor för att sedan få 3,300 kronor plus andra bidrag permånad. Under 2016 budgeterades det för 1,5 miljarder kronor i sådana bidrag som utbetalades till 26,800 familjer (och 8,300 skadade som förekommer i samma kategori i budgeten).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*