Palestinskt våld i Jerusalem

En israel dödades av stenkastande palestinier. Bakgrund till attackerna mellan den 13 och den 15 september 2015.

Tempelberget i Jerusalem är den heligaste platsen inom judendomen. Det var där de båda judiska templen stod. Muslimer kallar platsen för Harem al-Sharif. Klippdomen, som inte är en moské, och al-Aqsamoskén samt andra små byggnader ligger på samma plats. Al-Aqsamoskén ligger vid det södra hörnet av berget och täcker en relativt liten del av berget.

 

Fri religionsutövning och status quo:

Den israeliska Självständighetsförklaringen skyddar fri religionsutövning för alla. Israel betonar vikten av att underlätta religionsutövning för, bland annat, muslimer och kristna på deras respektive heliga platser, även i Jerusalem. Därutöver är alla judiska heliga platser (bl.a. klagomuren) öppna och tillgängliga för besökare av alla trosuppfattningar. Detta gäller även för alla kristna platser i Jerusalem.

Fri religionsutövning har inte alltid respekterats i Jerusalems historia. Judarna var till exempel förbjudna från att be på sina heliga platser i Gamla Staden mellan 1948 och 1967.

Efter Jerusalems återförening 1967 valde Israels ledning att upprätthålla det nuvarande läget på Tempelberget. För att visa respekt för det muslimska folket bestämde ledningen att den islamiska Waqf ska fortsätta administrera Tempelberget, den heligaste platsen inom judendomen.

Icke-muslimer (israeler och turister) tillåts besöka Tempelberget vid fasta tider, men får inte komma in i själva al-Aqsamoskén: de besöker andra delar av platsen och får gå runt på de stora öppna ytorna. Dessutom tillåts inte judar och andra icke-muslimer att be på Tempelberget.

Premiärminister Netanyahu har vid upprepade tillfällen förklarat att den israeliska regeringen har förbundit sig att upprätthålla status quo på Tempelberget och kommer att motsätta sig alla förslag om att ändra det. Netanyahu har sagt att den som uttrycker en annan uppfattning visar bara sin personliga åsikt och inte den politik som regeringen utövar. Benjamin Netanyahu har instruerat alla sina ministrar att agera ansvarsfullt när det gäller den här frågan.

Premiärministern har vid upprepade tillfällen betonat i sina samtal med kung Abdullah, samt i sina offentliga uttalanden, Israels engagemang för att bevara status quo på Tempelberget. Han har dessutom betonat Jordaniens särskilda roll när det gäller islams heliga platser i Jerusalem, som det står i fredsavtalet, artikel 9.

 

Upplopp på Tempelberget

Söndagen den 13 september inför det stundande judiska nyåret, ställde en grupp på cirka 150 radikala islamister till med upplopp på Tempelberget. Upploppen inleddes med avsikt att undergräva det status quo som råder på Tempelberget. Det som skyddar rätten för muslimer att be i al-Aqsamoskén och alla andras frihet att besöka Tempelberget.

Upprorsmakarna visade upp sin aggression i flera dagar – de barrikaderade sig i inne i al-Aqsamoskén, där de lagrade stenar, plankor, och fyrverkerier och förberedde också molotovcocktails samt andra vapen.

Upploppen fortsatte under de tre nästkommande dagarna, under hela Rosh haShana. Eftersom de maskerade upprorsmakarna kastade stenar, brandbomber och smällare mot polisen blev dessa tvungna att svara med icke-dödliga åtgärder. De sprängladdningar som sköts av de maskerade upprorsmakarna skadade ett antal poliser.

För att återställa lugnet hade polisen inget annat val än att ta bort barrikaderna som byggts i entrén till moskén, och att stänga dörrarna till moskén. Strax efter att situationen på Tempelberget normaliserats kunde turisterna fortsätta att besöka Tempelberget.

När israeliska myndigheterna vidtar åtgärder för att säkerställa religionsfrihet, ge tillgång till Jerusalems heliga platser och upprätthålla status quo på Tempelberget samt upprätthålla allmän ordning, finns det många på den palestinska sidan som aktivt försöker att ändra status quo och undergräva den känsliga balansen och långvariga modus vivendi som finns i Jerusalem.

Under de senaste åren har palestinska grupper försökt att förstöra status quo genom att förhindra både kristna och judar från att besöka Tempelberget. Palestinska upprorsmakare finansieras och leds av radikala islamistiska element, inklusive Hamas och den norra grenen av Islamic Movement i Israel. De har attackerat besökare, liksom polisen, med stenar, brandbomber, järnrör, och molotovcocktails. Dessa unga uppviglare använder al-Aqsamoskén som sin bas för att planera attackerna, dölja vapen och explosiva ämnen och för att gömma sig i under natten. Dessutom trakasseras judiska besökare både fysiskt och verbalt av välorganiserade grupper av äldre män och kvinnor. Som ett resultat av detta har två radikala islamistiska organisationer, Murabitun och Murabitat, förklarats olagliga den 8 september 2015 på grund av det allvarliga hot de utgör för den allmänna ordningen.

 

Rollen av uppvigling

Uppvigling till våld på Tempelberget har genomförts av både president Mahmoud Abbas, den palestinska myndigheten [PA] och av islamister.

I tidigare rapporter har Abbas meddelat att “alla medel måste användas för att förhindra judarna från att gå upp till Haram (dvs. Tempelberget).” Han kallade judiska besökare för “djur i flock.” Abbas har tidigare spridit lögner och hävdat att Israel attackerar al-Aqsamoskén och att judarna “vanhelgar” den. Han har valt att följa i sin föregångares fotspår, dvs. Yasser Arafat, och förneka existensen av de judiska templen på Tempelberget.

Abbas politiska parti, Fatah, samt officiella PA- representanter använder både traditionella och sociala medier för uppvigling. Till exempel har palestinsk tv, den 21 augusti 2015, visat en smutskastande “dokumentär” om mordbranden mot al-Aqsamoskén 1969. Trots att attacken utfördes av australiensaren Christian Michael Denis William Rohan presenterade programmet Rohan falskt som en “judisk terrorist”, och fortsatte att hävda (lika falskt) att “elden planerades av judarna i höga positioner” Abbas.

Dessa och många andra uttalanden från palestinska myndigheterna, som leds av Abbas, uppgår till officiell uppvigling till våld och kan bara tjäna till att väcka vrede bland palestinierna.

Tyvärr har konspirationsteorier om judar som hotar förstöra al-Aqsamoskén florerat i regionen under årtionden. Dessa falska påståenden, som utnyttjas av palestinska och arabiska ledare för att förmå massorna och samla dem mot judarna, har ofta lett till våldsamma attacker, som började med de uppror 1929 som ledde till massakern på över 130 judar.

Anklagelserna om att Israel planerar att förstöra al-Aqsamoskén är helt grundlösa och löjliga. Det faktum att Israel inte bara anklagas av islamister utan även av den officiella palestinska ledningen är alarmerande och farligt.

 

Att skydda Tempelberget

De israeliska myndigheterna försöker att hejda de islamistiska extremisternas försök att eskalera situationen på Tempelberget och samtidigt skydda muslimsk religionsfrihet. Tillgång till Tempelberget begränsas endast om allmän säkerhet är i fara. Den islamiska Waqf administrerar Tempelberget. Israeliska poliser stationeras inte på Tempelberget och kommer endast in på området i enskilda fall om till exempel upplopp måste stävjas. Av principskäl går polisen inte in i själva moskén.

Trots de livshotande situationer som poliserna utsätts för, är de poliser som går upp på Tempelberget enbart utrustade med icke-dödliga vapen. Dessa självpåtagna begränsningar av brottsbekämpande myndigheter är strikta.

Samtidigt förväntas både muslimer och andra troende att respektera status quo. Den som bryter mot reglerna – det spelar ingen roll om de är muslimer, judar eller personer av annan trosuppfattning – stoppas därför av polisen.

Det är de palestinska upprorsmakarna själva som skadar och äventyrar al-Aqsamoskén, bland annat genom att omvandla den till en bas för attacker och genom att dölja vapen inne i moskén. De har förstört möblerna i moskén för att göra barrikader och skjutit fyrverkerier inifrån moskéns lokaler, där mattor och träbjälkar lätt har kunnat fatta eld. Upprorsmakarna visade bristande respekt dels för de många muslimska troende som helt enkelt vill be i fred, såväl som för den islamiska Waqf som är ansvarig för administrationen.

 

Barricades set up by rioters in the al-Aqsa mosque

Barrikaden i al-Aqsamosken. Bild: Jerusalem polis

 

Stones and blocks thrown at security forces

Stenar som kastades på polisen. Bild: Jerusalems polis

 

Läs mer på MFAs webbsida.

One Response to "Palestinskt våld i Jerusalem"

  1. Kristofer  september 17, 2015 at 18:20

    Intressant! Men det heter väl uppvigling, inte upphetsning. Upphetsning handlar om att bli sexuellt upphetsad, uppvigling om att uppmana till våld. Sen kan man hetsa någon, och det har inte med upphetsning att göra. 🙂

    Svara

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*