Partners: FIM och STING

Den svenska tävlingen av Start Tel Aviv sker i samarbete med FIM (Forum for Management Innovation) och STING (Stockholm Innovation & Growth).

FIM
Samarbetet omfattar ett forskningspartnerskap där FIM noggrant följer tävlingen med syfte att härleda möjliga policy-rekommendationer för den svenska innovationsmarknaden.
Ett önskat resultat är en salongsdebatt med den vinnande svenska delegaten, tillsammans med Start Tel Aviv representanter och andra internationella aktörer i globala innovationstävlingar och program.

FIM bildades 1999 av Karl-Adam Bonniers Stiftelse. FIM verkar för utvecklingen av svensk innovationskraft utifrån grundföreställningen att det svenska näringslivets framtida konkurrenskraft ligger i förmågan att utveckla innovativa, kreativa och entreprenöriella krafter i samhället .
I FIM:s verksamhet ingår salongsdebatter, seminarier och konferenser samt ekonomiskt stöd till innovationsfrämjande aktiviteter.

STING
STING hjälper entreprenörer att snabbare bygga internationella tillväxtföretag genom stöd inom affärsutveckling, finansiering, rekrytering och nätverk.
– Genom Start Tel Aviv får våra entreprenörer chans att åka till det land som har flest tech startups per capita i världen och flest företag listade på NASDAQ, och det känns otroligt viktigt att vara en del av det, säger Pär Hedberg, grundare och VD på STING.

One Response to "Partners: FIM och STING"

  1. Pingback: Israels Ambassad » Blog Archive » Start Tel Aviv 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*